top of page

Tietosuojaseloste

Yleistä

Bevir Oy on sitoutunut suojamaan tietojasi. Ota meihin yhteyttä info@bevir.fi, jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia henkilökohtaisen tiedon käytön suhteen. Käyttämällä palveluitamme annat suostumuksesi henkilökohtaisen ja yrityskohtaisen tiedon käyttöön tavalla kuten tässä tietosuojaselosteessa on kuvailtu.
 

Rekisterinpitäjä

Bevir Oy
Y-tunnus: 3177152-9
Osoite: Tähtimökatu 5 B 9, 20540 Turku
Sähköposti: info@bevir.fi
Puhelin: +358 45 78357252
Tietosuojaselosteen viimeisin muokkaus: 04.07.2023

Yhteystiedot

Valvontaviranomainen
Kotisivu: http://www.tietosuoja.fi
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelin: +358 10 3666 700

 

Sisältö

1. Määritelmät
2. Keräämämme tieto
3. Tietojen tarkoitus ja käyttö
4. Käyttäjän oikeudet
5. Tiedon suojaus
6. Evästeet ja käyttämämme teknologia
7. Automaattinen päätöksenteko
8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

 

1. Määritelmät

Tieto – kaikki tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön tai yritykseen liittyvä data

Käyttäjä – luonnollinen henkilö, jonka henkilökohtaisia tietoja käytetään

Me – Bevir Oy
 

2. Keräämämme tieto

Keräämme tietoja, jota käyttäjä on luovuttanut meille. Tämä voi pitää sisällään:

• Käyttäjän nimi
• Yrityksen nimi, jossa käyttäjä toimii
• Y-tunnus
• Henkilökohtainen- ja yrityssähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Osoitetiedot (osoite, postinumero, kaupunki)
• Laskutustiedot (verkkolaskutusosoite, verkkolaskutusoperaattori, OVT-tunnus)

Käyttäjätilauksen yhteydessä keräämme tietoja:

• Tilatun kohteen osoite
• Tilatun kohteen kuva(t)

Säilytämme tilauksen alkuperäisiä kuvia noin kolme kuukautta. Saatamme käyttää kaikkia tilauksen kuvia markkinointitarkoituksissa. Käyttäjä voi halutessaan pyytää kuvien nopeampaa poistoa ja/tai estää alkuperäisten kuvien käytön sitä pyytämällä.

Automaattisesti kerätty data. Tämä voi pitää sisällään:

• Evästeet
• Ostoskoritiedot
• IP-osoite
• Tilaushistoria
• Tilauskäyttäytyminen

Keräämme tietoja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Kun käytät verkkosivujamme, asiakasportaaliamme ja/tai palvelujamme toimintaasi voidaan kirjata.

Julkisesti saatavilla oleva tieto:

• Voimme kerätä tietoa mikä on julkisesti saatavilla

Tiedonjako yhteistyökumppaniemme kanssa. Tämä voi pitää sisällään:

• Tiedon prosessointi luotettavien yhteistyökumppaniemme kanssa

Emme jaa tietoja tuntemattomien kanssa. Jossain tapauksissa jaamme tietoa luotettavien yhteistyökumppanien kanssa, asiakaskokemuksen tarjoamisen tai parantamisen mahdollistamiseksi. Tiedonjakoa harjoitetaan vain silloin kuin sille on vahvistetut lailliset perusteet, ja/tai sille on käyttäjän suostumus.

 

3. Tietojen tarkoitus ja käyttö

Keräämme käyttäjän tietoja voidaksemme:

• Tarjota palvelujamme:

o Asiakastilin rekisteröiminen portaaliin
o Tuotteiden ja palveluiden tilaaminen
o Ilmoitukset mahdollisista muutoksista tuotteisiin tai palveluihin liittyen
o Lisäpalvelut

• Asiakaskokemuksen parantaminen

o Kohdistetut tarjoukset ja alennukset

• Täyttää lailliset velvoitteet

Käytämme tietoja laillisin perustein ja/tai käyttäjän suostumuksen mukaisesti. Täyttääksemme erilliset sopimukselliset velvoitteet voimme prosessoida käyttäjän tietoja:

• Käyttäjän tunnistamiseen
• Tarjotaksemme palveluja tai tuotteita
• Myynnin, laskutuksen ja perinnän kommunikointiin
• Turvataksemme palveluidemme turvallisuuden

Oikeutetun edun puitteissa voimme prosessoida käyttäjän tietoja seuraavasti:

• Toteuttaaksemme lähettää personoituja tarjouksia
• Asiakastietokannan analysointiin ja hallintaan laadun parantamisen, tuotteiden ja palveluiden saatavuuden mahdollistamiseksi. Pitää sisällään käyttäjän ostokäyttäytymisen ja ostohistorian seurannan
• Toteuttaaksemme asiakastyytyväisyyskyselyitä ja seurantaa.

Niin kauan, kun emme ole toisin informoitu, oikeutetun edun periaatteella tarjoamme käyttäjälle samankaltaisia tuotteita ja palveluita ostohistorian ja -käyttäytymisen mukaan. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä kaikesta markkinoinnista, siitä ilmoittamalla. Käyttäjän suostumuksella voimme:

• Lähettää kohdennettua markkinointia, uutiskirjeitä ja tarjouksia
• Tarjota personoituja alennuksia

Käytämme tietoja lain mukaan ja täyttääksemme lailliset velvollisuutemme. Pidätämme oikeuden anonymisoida kerättyjä tietoja ja käyttää sitä. Käytämme tietoja tämän tietosuojaselosteen ulkopuolisin tavoin vain, jos tiedot ovat anonymisoitu. Anonymisoinnilla tarkoitetaan tietojen muokkausta niin ettei siitä ole mahdollista tunnistaa asiakastietoja. Käytämme dataa mahdollisesti muihin tarkoituksiin esimerkiksi:

• Laskutukseen liittyvät tiedot

Säilytämme tietoja lain määräämän ajan mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää muulla kuin eritellyillä tavoilla, kuitenkin vain tietojen keräämisen alkuperäiseen tarkoituksiin liittyen. Varmistamme että

• Tietojen luonne sopii käyttämiseen
• Käyttö ei vahingoita käyttäjän intressejä
• Käyttötarkoituksessa käytetään sopivia suojausmenetelmiä.

Ilmoitamme mahdollisista muutoksista tietojen prosessointiin tai käyttötarkoituksiin.

4. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus:

• Tietoon – käyttäjällä on oikeus tietää kaikki hänestä kerätty tieto, miten ja miksi tieto on kerätty ja kuka tietoa käsittelee
• Pääsyyn – käyttäjällä on oikeus pyytää ja saada kopio kaikesta kerätystä käyttäjään liittyvästä tiedosta.
• Oikaisuun – käyttäjällä on oikeus pyytää oikaisua tai poistoa tietoihin, jotka ovat virheelliset tai puutteelliset
• Poistoon – käyttäjällä on oikeus missä tahansa tilanteessa pyytää tietojen täydellistä poistoa
• Rajoitukseen – käyttäjällä on oikeus tiettyjen ehtojen täyttyessä rajoittaa tietojen käyttöä
• Vastustamiseen – käyttäjällä on oikeus tiettyjen ehtojen täyttyessä vastustaa tietojen käyttämistä – esimerkiksi kohdennettu markkinointi
• Automaattisen päätöksenteon vastustamiseen – käyttäjällä on oikeus tiettyjen ehtojen täyttyessä vastustaa automatisoitua tietojen käyttöä – esimerkiksi ostokäyttäytymisen profilointi
• Valvontaviranomaisen apuun – käyttäjällä on oikeus valvontaviranomaisen apuun sekä muihin laillisiin korjaustoimenpiteisiin
• Peruuttaa suostumus - käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa mihin tahansa tietojen käyttöön

 

5. Tiedon suojaus

Teemme parhaamme pitääksemme käyttäjien tiedot suojattuna. Lupaamme noudattaa seuraavia tiedonsuojauskäytäntöjä:

• Käyttö on lainmukaista, reilua ja läpinäkyvää.
• Tarjoamme tiedot käytöstä kysyttäessä
• Käyttö on tarkoituksenmukaista
• Keräämme mahdollisimman vähän tietoja
• Teemme parhaamme varmistaaksemme, että tieto on ajantasaista ja tarkkaa
• Teemme parhaamme varmistaaksemme, että tiedon aitouden ja salassapidon

Käytämme suojausmenetelmiä tiedon suojaamiseksi:

• Tiedon kryptaus, anonymisointi ja pseudonymisointi
• Turvallinen datan siirto (HTTPS)

Teemme parhaamme suojataksemme tietojamme. Emme kuitenkaan voi luvata tiedon täyttä turvallisuutta. Lupaamme ilmoittaa kaikista mahdollisista tietomurroista viranomaisille. Valvomme tietojärjestelmiemme turvallisesti ja teemme kaikki mahdolliset toimenpiteet mahdollisten uhkien varalta ja aikana. Käyttäjän tulee pitää käyttäjänimi ja salasana turvassa.

 

6. Evästeet ja käyttämämme teknologia

Pyrimme käyttämään ohjelmistoista ja työkaluista aina niiden viimeisintä tietoturvallisinta versiota. Kaikki arkaluontoinen tieto, joka tallennetaan rekistereihimme, on kryptattu eli salattu. Kryptaamme kaiken mahdollisen tiedon estääksemme kaiken mahdollisen väärinkäytön tiedon joutuessa ulkopuoliselle henkilölle, mahdollisen tietomurron yhteydessä. Tällaisia tietoja on muun muassa salasanat.

Tällä hetkellä käytämme vain välttämättömiä evästeitä, joita vaaditaan portaalin ja nettisivun ylläpitämiseen, mutta emme käytä sellaisia evästeitä, joita käytettäisiin käyttäjätiedon keräämiseen tai käyttäjän tunnistamiseen, mutta tulevaisuudessa evästeiden käyttö on mahdollista. Jos käyttäjätiedon keräämiseen tai tunnistamiseen käytetään evästeitä, niistä ilmoitetaan selkeästi ja niiden poissulkeminen mahdollistetaan käyttäjälle.

 

7. Automaattinen päätöksenteko

Käytämme osittaista automatiikkaa päätöksen teossa. Automaattisella päätöksen teolla pyrimme tarjoamaan käyttäjille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Emme käytä täysin automaattista päätöksen tekoa.

Käytämme käyttäjän tietoja osittaisen automaattisen päätöksen tekoon:

• Käyttäjältä kerätyt henkilötiedot
• Käyttäjän ostohistoria
• Käyttäjän ostofrekvenssi

Automaattisella päätöksen teolla pyrimme:

• Parantamaan palvelujamme ja käyttökokemusta
• Tarjoamaan käyttäjälle olennaisia tarjouksia, alennuksia ja markkinointia

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Suosittelemme tämän tietosuojanselosteen hyväksyneitä tarkastamaan mahdolliset muutokset säännöllisesti. Isommista päivityksistä tietosuojaselosteeseen ilmoitamme erikseen käyttäjille, jolloin jatkaakseen palvelujemme käyttöä, joudutaan tietosuoja mahdollisesti hyväksymään uudelleen. Viimeinen muokkaus tähän tietosuojaselosteeseen tehtiin 17.08.2022.

bottom of page