top of page

Piileekö ilmoituksessasi tällainen vaara?

Kiinteistövälittäjät ymmärtävät usein hyvin kohteen myynti-ilmoituksen ensivaikutelman tärkeyden. Kohteiden markkinointiin käytettävissä olevat kuvat ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä, joilla pystytään vaikuttamaan siihen, kuinka nopeasti ja tehokkaasti kiinteistö saadaan kaupaksi. Laadukkaiden kuvien lisäksi, kuvattava kohde täytyy myös olla siisti, jotta katsojalle välittyy hyvä ensivaikutelma.


Kohteen edellisen asukkaan vanhat ja kulahtaneet kalusteet voivat heikentää nopeasti kohteen myynti-ilmoituksen houkuttelevuutta ja vähentää samalla suoraa kiinnostusta potentiaalisten ostajien keskuudessa. Vanhojen kalusteiden lisäksi sotkuinen ympäristö voi luoda katsojalle vaikutelman huonosti hoidetusta kodista, joka voi puolestaan johtaa kiinnostuksen lopahtamiseen ja jopa potentiaalisten ostajien käännyttämiseen.


Sisustus


Tässä kohtaa digistailauksesta voi olla merkittävä hyöty kohteen kiinnostuvuuden parantamisen kannalta. Digistailaus tarjoaa kiinteistövälittäjille mahdollisuuden luoda laadukkaita ja houkuttelevia kuvia myytävistä kohteista, vaikka kohteessa olisikin vanhat kalusteet, tai kohde olisi muuten sotkuinen. Niin kutsutulla päällesisustuksella voidaan luoda kohteelle houkuttelevampi ja nuorekkaampi ilme ja tehdä kohteesta helpommin hahmotettava, jotta katsoja pystyy näkemään kohteen potentiaalisena ostokohteena vanhojen kalusteiden ja sotkuisen ensivaikutelman sijaan.


Digistailaus mahdollistaa myös sen, että kiinteistövälittäjät voivat luoda kohteelle erilaisia sisustusvaihtoehtoja ja näyttää potentiaalisille ostajille, miltä kohde näyttäisi vaihtoehtoisilla sisustuksilla. Tämä auttaa potentiaalisia ostajia visualisoimaan ja ymmärtämään, miltä kohde voisi näyttää erilaisilla ratkaisuilla, joka edelleen lisää kohteen kiinnostavuutta. Päällesisustamisen hyödyt ovat siis merkittävät.


Digistailaus
Digistailattu kuva

Kohteet eivät aina ole priimaluokkaa, ja välillä esimerkiksi tapetti voi hieman repsottaa. Pienillä yksityiskohdilla ei ole asunnon varsinaisen kunnon kannalta suurta merkitystä, mutta asuntoilmoituksen katsoja voi helposti keskittyä epäolennaisiin yksityiskohtiin, jotka vaikuttavat negatiivisesti kohteen kokonaiskuvaan. Digistailauksen avulla voidaan myös poistaa kohteen yksittäisiä epäkohtia, joilla ei ole merkitystä kohteen kuntoon vaan ovat nimenomaan vanhojen huonekalujen, tai vääränlaisten tapettien aiheuttamia harhaluuloja.


Kaiken kaikkiaan päällesisustus on asuntoa kauppaavan tahon kannalta parempi vaihtoehto, kuin vanhojen ja kulahtaneiden kalusteiden käyttö kohteen myynti-ilmoituksessa. Digistailaus auttaa luomaan laadukkaampia ja houkuttelevampia myyntikuvia, joilla katsojan mielenkiinto saadaan herätettyä ja kohteen todellinen potentiaali saadaan valjastettua.

Comments


bottom of page