top of page

Digistailauksen hyödyt kiinteistövälittäjälle

Kiinteistövälittäjien tärkein tehtävä on auttaa asiakkaita löytämään unelmakotinsa. Kiinteistömarkkinoilla kilpailu on kovaa ja välittäjän tulee kehittää uusia tapoja erottua joukosta. Yksi tehokas keino erottua on digistailaus. Digistailaus on virtuaalista sisustamista, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuden nähdä, miltä tyhjä asunto näyttäisi sisustettuna. Tässä blogipostauksessa käymme läpi virtuaalisisustamisen hyötyjä kiinteistövälittäjille.


Tehokkuus

Virtuaalisisustaminen on tehokas tapa auttaa asiakasta visualisoimaan tyhjän asunnon potentiaalia sekä herättelemään ajatuksia. Digistailaus auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten tila toimii eri kalustusten kanssa ja miten se vaikuttaa tilan tunnelmaan. Asiakkaan hyötyjen lisäksi digistailaus helpottaa myös välittäjän työtä, sillä näytölle tulevat henkilöt ovat jo nähneet mielessään tilan mahdollisuudet.

Kustannussäästöt

Virtuaalisisustaminen voi auttaa kiinteistövälittäjää säästämään kustannuksissa. Fyysinen sisustaminen ja stailaaminen on työlästä, hidasta ja kallista. Digistailauksen avulla säästetään aikaa, vaivaa ja samalla myös ympäristöä, kun tavaroita ei tarvitse kuljettaa edestakaisin eri paikkojen välillä. Digistailaus on välittäjälle helpoin ja vaivattomin vaihtoehto, kun kohteen näkyvyyttä halutaan parantaa kustannustehokkaasti.

Kilpailuetu

Digistailaus auttaa kiinteistövälittäjää erottumaan markkinalla. Kyselyjemme tulosten pohjalta voimme todeta, että digistailatut kohteet saavat huomattavasti enemmän yhteydenottopyyntöjä, kuin vastaavat kohteet tyhjillä kuvilla. Yhteydenottojen määrä kertoo siitä, että kohde on herättänyt enemmän mielenkiintoa, kuin tyhjät kohteet. Tämä on selkeä kilpailuetu muihin samalla alueella toimiviin kiinteistövälittäjiin nähden.

Johtopäätös

Digistailaus on tehokas ja edullinen tapa auttaa kiinteistövälittäjää erottumaan kilpailijoistaan ja auttaa asiakkaita visualisoimaan kohteen mahdollisuuksia. Digistailaus auttaa kiinteistövälittäjää säästämään aikaa ja vaivaa sekä vähentämään kustannuksia. Virtuaalisisustaminen on tulevaisuuden trendi, joka auttaa kiinteistövälittäjää kehittymään ja tehostamaan liiketoimintaansa.

Comments


bottom of page